top of page

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 

HVOR LANG LEVETID HAR ET BAD?

 

Dette er umulig å gi noe korrekt svar på. Det er mange faktorer som spiller inn her.

  • Hvilke produkter er benyttet som tettesjikt (membran)?

  • Utførelse av arbeid med tettesjikt og gjennomføringer i vegger, tak og gulv.

  • Er det benyttet godkjente produkter og er disse montert riktig?

  • Har sluket klemring og tilpasset slukmansjett?

Alle produkter har en forventet levetid og det er viktig å påse at det er benyttet produkter som passer sammen. Ofte opplever vi at det er tatt noen snarveier i selve utførelsen som kan få konsekvenser for levetiden på badet.

Normal anslår vi en forventet levetid på et bad til 20 år. Dette er ikke noe eksakt vitenskap da et riktig utført bad fint kan vare i 30 år. Dette henger også sammen med vedlikehold og riktig bruk av badet.

Dersom du ønsker en kontroll av ditt bad anbefaler vi å kontakte en fagkyndig takstmann for en kontroll. En kontroll av bad er ikke nødvendigvis en kostbar affære og kan hjelpe deg å planlegge når det vil være hensiktsmessig å foreta oppgraderinger.

 

 

DET LUKTER VONDT AV SLUKET! HVA GJØR JEG?

 

Dette kan ha flere årsaker. Det mest vanlige er at sluket avgir vond lukt dersom dette har stått tørt over lengre tid. Et sluk i dusj vil kunne samle opp såperester sammen med håravfall o.l. Dersom sluket sjeldent blir rengjort vil man kunne oppleve vond lukt fra sluket dersom sluket ikke tilføres vann over lengre tid.

Ved vond lukt fra sluket kan du forsøke å tilføre sluket vann samt en rengjøring. Dersom dette ikke løser problemet anbefaler vi at du kontakter en fagkyndig takstmann for en nærmere besiktigelse av sluket.

 

 

HVORFOR KOMMER DET KONDENS PÅ INNSIDEN AV VINDUENE I BOLIGEN MIN?

 

Dette er dessverre ganske vanlig i eldre boliger. Dette kommer av at inneluften i boligen har en høy relativ luftfuktighet som kondenserer når den kjøles ned til en gitt temperatur hvor luften ikke lenger klarer å holde på vannmolekylene i luften. Ofte opplever man da at luften kondenserer på vindusflatene da disse holder en lavere temperatur vinterstid enn temperaturen i inneluften.

Det som er bra med kondens på vinduflatene er at dette er synlig og at det gir deg en indikasjon på at det bør foretas noen grep ift ventileringen av boligen din. Det er verre med kondensen du ikke kan se og som kan befinne seg inne i veggene, spesielt der hvor inntilfylte kjellermurer er påforet og isolert fra innsiden.

Tips!: Ikke tørk klær i stuen eller i andre oppholdsrom. Dette tilfører inneluften mer fukt enn nødvendig. Sørg også for å sikre en god ventilering av badet ditt og unngå å ”lufte ut” fukten etter en dusj ved å la badedøren stå åpen.

 

NÅR ER DET KRAV OM UAVHENGIG KONTROLL?

 

1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som har kommet inn til kommunen fra og med 1. januar 2013.

Det er mottakstidspunktet for ett-trinnssøknad og rammesøknad, komplett og klar til behandling, som er avgjørende. Dersom rammesøknaden er mottatt før 1. januar 2013, og igangsettingssøknaden er mottatt etter nyttår, er det ikke krav om obligatorisk kontroll.

Ut over det som følger ovenfor, er det ingen overgangsordning.
(ref Dibk)

 

 

MÅ JEG RYDDE I BOLIGEN FØR TAKSTMANN KOMMER PÅ BEFARING?

 

Boligen trenger ikke å være ”foto- eller visningsklar” men det er en fordel om sluk er rengjort og at det er god tilkomst til bygningsdeler som skal kontrolleres.

I en Eierskifterapport kontrolleres følgende:

  • Våtrom og kjøkken.

  • Tilgjengelige vannrør (sjekkes for lekkasjer)

  • Kjeller/krypekjeller/rom under terreng.

  • Bygningskonstruksjonen (Tak, vegger, grunnmur osv)

De fleste vi kommer til på befaring er på flyttefot eller er i full gang med siste forberedelser for fotografering og visning. Det er derfor helt normalt at vi kommer til en bolig hvor ting står litt på hodet.

 

 

HVORFOR ER DOKUMENTASJON PÅ UTFØRT ARBEID SÅ VIKTIG?

 

Spesielt på bad er det viktig å kunne dokumentere hva som er gjort og hvilke produkter og utførelser som er valgt. Dette er spesielt viktig når man kommer til tettesjikt/membran på badet. Denne ligger normalt skjult under flotte fliser og da er det vanskelig å kontrollere denne uten å rive opp flisene, noe vi ikke gjør på en befaring ifm salg. Selve sluket kan kontrolleres visuelt, men til og med her kan det ofte være vanskelig å se alt som er gjort og hvordan arbeidet er utført.

Be derfor alltid om dokumentasjon på utført arbeid og gjerne med bilder av membraner og gjennomføringer før fliser er lagt.

bottom of page